Tips om vart du kan söka pengar!

Ladda ner text som pfd

Göteborg

Bor du i Göteborgs Stad finns det många bidrag att söka från kommunen.

Bidrag och stipendier på goteborg.se: länk

Av de bidrag som finns att söka inom Göteborgs kommun finns föreningsbidrag i varje stadsdel (föreningsbidraget behöver inte alltid sökas från en förening).

Föreningsbidrag i stadsdelen centrum: länk

Du kan också söka En Snabb Slant från Göteborgs kommun. länk

Sytet med En snabb slant är att uppmuntra unga människors engagemang och ge möjlighet att ta del av kulturlivet och driva egna kulturprojekt. Man kan ansöka om mellan 2000 och 20 000 kronor. Krav: Du ska vara mellan 18 och 25 år och bo i Göteborg. (Räcker med att någon av ni som ska göre något har fyllt 18). Handbok för en snabb slant: länk

Göteborg Stad - Stöd till föreningar för barn, ungdomar.

LÄNK

Vi på Fritid i centrum kan vid vissa arrangemang ta en del av kostnaderna! Kontakta oss för mer info!

I särskilda delar av Göteborg med omnejd

Boende på Hisingen

Ungdomssatsningen Hisingen länk

Boende i Västra Göteborg

Pengen i svängen: länk

Boende i Mölndal

Show me the money: länk

Boende i Kungsbacka

Barbro betalar: länk

Om du vill ha mer info om de olika "potterna"  för unga i stadens olika stadsdelar får du gärna kontakta oss så berättar vi mer!

 

Regionalt över hela Sverige

Kultur Ungdom(Västra Götaland)

LÄNK

Filmcloud

LÄNK

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

http://www.mucf.se/

MUCF arbetar statligt med ungdomsfrågor. Man kan också söka bidrag från dem till olika projekt och verksamheter. Framförallt lite större summor med pengar.

http://www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag

Allmänna arvsfonden

www.arvsfonden.se

Bidrag till lite större projekt. Ansökningstiden är löpande och handläggningstiden är mellan 3-6 månader.

Krav: Man ska vara en ideell eller icke-vinstdrivande organisation och ha ett långsiktigt syfte med ditt projekt.

Statens kulturråd

www.kulturradet.se

Bidraget finns för att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor är särskilt intressanta. Viktigt ses också att kulturen görs tillgänglig för funktionshindrade och att det finns ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena. Vissa bidrag går att söka under hela året. Andra bidrag har särskilda ansökningsperioder.

Krav: Institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag, inte enskilda personer.

Statens kulturråds lista över bidragsgivare till kulturprojekt

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/andra_bidragsgivare/

Framtidens Kultur

www.framtidenskultur.se

Stiftelsen värnar om ett vitalt kulturliv. Bidrag/stipendium ges till kulturprojekt som helt eller delvis uppfyller nedan uppräknade bidraget/stipendiets krav.

Krav: (vilka inte alla behöver uppnås)

Projekt för vilket bidrag söks ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav.

Stiftelsen prioriterar konstnärligt och kulturellt nyskapande projekt.

Stiftelsen prioriterar projekt som bidrar till regional utveckling.

Stiftelsen prioriterar stöd till konst- och kulturlivets utvecklings- och förnyelsearbete samt förnyelse av kulturinstitutioner och kulturorganisationer.

Stiftelsen prioriterar projekt som verkar för att närma kulturliv och skola till varandra.

Stiftelsen prioriterar projekt med ett tydligt medborgarperspektiv.

Folke Bernadottes minnesfond

www.folkebernadottesminnesfond.se

Stipendiet finns för att främja ungdomars internationella förståelse genom att ge stipendium för utlandsresor i form av ungdomsutbyten, helst med både besök och återbesök, läger och volontärresor.

Krav: Bidrag ges till resor till alla länder förutom Norge, Danmark och Finland. Stipendieansökande ska vara mellan 11 - 30 år. Avlönad personal kan inte söka. Stipendieansökande ska helst vara organisationer eller enskilda personer företrädesvis inom föreningsverksamhet.

Prins Carl Gustafs stiftelse

Syftet med stipendiet: "att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål."

Ansökan kan skickas in inlöpande under hela året. Du får besked inom 2–3 veckor per brev om du fått stipendiet.

Länk till Prins Carl Gustafs stiftelse

Crafoordska stiftelsen

www.crafoord.se

Syftet med stipendiet: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Ansökan till övriga ändamål ska lämnas in i början av september. Besked om vilka som fått stipendiet utlyses i december.

Fler bidrag, foner och stipendier

Global Grant

www.globalgrant.com

Databas med internationella, nationella och regionala fonder och stipendier. Det kostar att vara premium-medlem, men finns gratis på många bibliotek. Global Grant Samarbetar med Stora fondboken, den går att beställa från hemsidan.

Stipendiekompendier

www.stipendieform.se/index.html

På denna hemsida kan du köpa boken Stipendier och Fonder som har sammanställt stipendier och fonder i Sverige.

Länsstyrelserna V.Götaland

LÄNK

Den här hemsidan listar massor av stipendier, fonder och stiftelser efter ort, område och annat.

Vi Unga

Här är även Vi Ungas lista på bidrag, stipendier och fonder, varav en del av föregående information är hämtad: LÄNK

Sök Ungdomsmedel olika stadsdelar

COLOURBOX2139793-1030x720.jpgSka_ungdomsmedel_i_staden_2017.pdf

Fritid i Centrum stöttar arrangemang och idéer!

fritidicentrum_logotyp_bred_rgb_hires.jpg

Vi på Fritid i centrum stöttar ungdomsarrangemang och idéer ekonomiskt. Det sker dock ej genom utbetalning utan främst genom att t.ex. betala vissa fakturor som uppkommer! Vi har emellertid vissa kriterier för att kunna göra detta.  Kom med en förfågan till oss så träffas vi för ett möte!

Ungdomsrådets pengapott - hör av dig för mer info!

PENGAPOTT.jpg

Ungdomsrådets kriterier

Potten är till för är att stödja aktiviteter arrangerat av unga för unga. Centrums ungdomsråd hanterar ansökningarna och avgör om de beviljas.

Svar ges inom ca. 14 dagar.

Följande kriterier skall uppfyllas:

 • Du ska vara mellan 13-25 år
 • Bo/rikta sig till unga(Centrum prioriteras)
 • Alkohol och drogfritt
 • Ingen vinstdrivande verksamhet
 • Följa Sveriges lagar och hög säkerhet
 • Inget stöd till löner, dock kan man köpa in viss nödvändig utrustning som tillfaller ungdomsrådet efteråt, för utlåning till andra behövande
 • Inga kontanter, bara fakturor eller utbetalningar till t.ex. föreningar
 • Aktiviteten skall ske inom 60 dagar från godkänt beslut. Inom en månad skall utvärdering av aktiviteten lämnas in
 • Göteborg Stad samt Fritid i Centrums logga skall synas tydligt i nedre vänstra hörnet på tryckt material(affisch, flyers etc.)
 • Prideflaggan skall finnas med på marknadsföringsmaterialet

OBS! Ungdomsrådet förbehåller sig rätten att avgöra om ansökan är relevant!

Vid redovisning gäller följande:

 • Ifylld redovisningsblankett som du får av oss i samband med besked
 • Utvärderingsmöte där du berättar om projektet

Redovisning_av_pengapott.docx

LÄNK TILL ANSÖKNINGSBLANKETT

Filmcloud - ger stöd till unga filmare mellan 18 och 30 år

FilmCloud verkar för stötta unga filmare på flera sätt. Här kan du söka projektstöd, talangutvecklingsprogram och handledning. Här kan du anmäla dig till kurser, seminarier och mötesplatser. Är du på väg att starta upp ett projekt så är det här du skall börja leta efter resurser som inspelningsteknik och redigering. För dig som bor i en annan kommun än den där du hittar FilmCloudaktiviteten finns det även resestöd. LÄNK

filmcloud-logga-transparent_1.png

KULTURBRYGGAN

logo_kulturbryggan.pngKulturbryggans uppgift är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. Vidare är Kulturbryggan tänkt att vara ett alternativ för projektägare, en plats dit man kan vända sig när ens projekt inte passar in hos andra offentliga bidragsinstansers stödformer och riskerar att falla mellan stolarna. På så vis är Kulturbryggan att betrakta som ett komplement till övrig offentlig bidragsgivning.

Vi Unga - Snabba Slanten

Inom Vi Unga arbetar vi med unga människors drömmar och idéer. För att förverkliga sin dröm krävs framförallt engagemang och vilja men ibland också pengar. Därför har Vi Unga en pott med pengar som heter Snabba slanten.

Föreningar och distrikt kan söka pengar ur potten för att till exempel genomföra en utbildning, prova ett nytt arrangemang eller marknadsföring. Vi vill att ni vågar prova nya saker som gör att era medlemmar är nöjda och att ni gärna får fler!

logo.png

Fritidsforum - Mikrobidrag

En möjlighet att snabbt komma igång – från ide till verklighet – är att unga driver egna projekt i miniatyrformat. LÄNK

Sverok

bWnspHaS.png

..och massa andra fonder

arv_logo_rgb.jpg